Back1.jpg
 

Rychlý kontakt

E-mail:
Nadpis:
Zpráva:

Vítejte

Vítejte na webových stránkách Institutu pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s.!

Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí poskytuje prospěšné služby ve formě zpracování odborných analýz, posudků, studií a jiných materiálů z oblasti veřejné správy a samosprávy. Další stěžejní aktivitou je realizace vzdělávací, výchovné a osvětové činnosti.

Novinky

18/02/2019 Benchmarking – studie Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích ČR

Institut vytvořil a zveřejnil "benchmarking" studii: Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích ČR (za rok 2017).

Zajištění nakládání s odpady je zákonnou povinností obce a rovněž veřejnou službou nezbytnou pro život občanů. Náklady na odpadové hospodářství jsou nedílnou a často značnou položnou v obecních rozpočtech. 

Cílem studie je proto poskytnout obcím pravidelně porovnání nákladů, cen služeb a výkonů v hlavních procesech komunálního odpadového hospodářství v rámci celé ČR a informace k očekávanému vývoji nákladů komunálních odpadových služeb za účelem optimalizace hospodaření s odpady na úrovni obcí.

Studii si můžete stáhnout po rozkliknutí odkazu ZDE.

01/12/2018 Semináře pro obce a města ve Středočeském kraji v oblasti odpadového hospodářství

Institut realizuje vzdělávací semináře pro obce a města ve Středočeském kraji. Cílem seminářů je informování o aktuálním vývoji v oblasti odpadového hospodářství, stavu odpadového hospodářství ve Středočeském kraji s ohledem na plnění cílů POH, možnostech nakládání se směsným komunálním odpadem v kraji, spolupráci obcí v oblasti odpadového hospodářství a činnosti Středočeského kraje na podporu regionálního systému nakládání s odpady.