07/08/2013

Od dnešního dne (7. 8.) mohou obce, na jejichž území vznikly škody v průběhu rozsáhlých bouří 5. a 6. srpna, žádat o příspěvek na opravu poničených obydlí. Obce, na jejichž území vznikly škody v průběhu bouří (5. a 6. srpna) mohou žádat o příspěvek 30 tisíc korun na opravu bytu určeného trvalému bydlení. Ode dneška totiž platí aktualizace výzvy Ministerstva pro místní rozvoj k podávání žádostí o dotace v programu Podpora bydlení při živelní pohromě – s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem.

"Nedávné bouře způsobily opravdu značné škody a ministerstvo se tímto krokem snaží o rychlou pomoc těm občanům, kteří akutně potřebují opravit svá obydlí," komentoval ministr pro místní rozvoj František Lukl.

Cílem podpory bylo původně poskytnutí příspěvku na opravu bytu ve výši 30 tisíc korun na jednu domácnost pouze v souvislosti s letošními povodněmi. Nově je tento příspěvek určen také občanům poškozeným v červnu 2013 tornádem (na Krnovsku) a zmíněnými bouřemi.

Proces podání žádostí a administrace dotace se nemění: žádost na MMR podává obec s uvedením seznamu postižených domácností a jejich podpisy, a občané na základě předložených faktur, účtů apod. dostávají příspěvek do výše 30 tisíc korun od obce.

Zdroj: http://moderniobec.ihned.cz/c1-60387390-lukl-mame-pripraveny-dotace-pro-postizene-bouri