08/01/2014

Ministr průmyslu a obchodu vyhlásil Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, tzv. EFEKT, na rok 2014. Prioritou programu je osvěta a vzdělávání laické i odborné veřejnosti, pomoc statutárním městům a krajům se zaváděním energetického managementu a podpora malých investičních akcí s přímými úsporami energie zejména pro města a obce, ale též pro menší podnikatelské projekty.

 

V porovnání s operačními programy nemá program EFEKT významný rozpočet, pro rok 2014 bylo vyhrazeno 30 mil. Kč, ale i přesto hraje nezastupitelnou roli zejména v oblastech, které nelze financovat ze strukturálních fondů EU. Nespornou výhodou tohoto programu je nižší administrativní náročnost pro žadatele v porovnání s Operačními programy a podpora poskytovaná ex ante, tedy před realizací projektu, která usnadňuje provedení náročnějších úsporných opatření také pro drobné podnikatele a malé obce.

Velkou důležitost klade MPO podpoře projektů zavádění energetického managementu, kde došlo k rozšíření kategorie žadatelů i pro města nad 20 000 obyvatel, dále podpora energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC (Energy Performance Contracting). I nadále EFEKT zůstává jediným dotačním titulem, z něhož je možno čerpat dotace na revitalizaci veřejného osvětlení.

Projekty je možné přihlásit do 28. února 2014. V Všechny informace, včetně potřebných formulářů a přesného návodu k podání projektů jsou dostupné na webové adrese MPO a na portálu www.mpo—efekt.cz.

Zdroj: www.mpo.cz