24/06/2014

Ve dnech 11. a 12. června 2014 se v Hradci Králové uskutečnila již po 15. konference Odpady a obce. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí (IURMO) společně se svým zakladatelem Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR) se významně podílely na prezentaci svých aktivit v oblasti odpadového hospodářství pro územní samosprávy. Konkrétně se jednalo o představení nejvýznamnějších IURMO aktivit pro oblast odpadového hospodářství a projekt SMO na podporu meziobecní spolupráce v ČR. Dále se přednášky zástupců IURMO a SMO ČR týkaly problematiky výkupu kovových odpadů z pohledu měst a obcí a možností sběru a využití kovových odpadů v obcích. Jedna samostatná přednáška představila hodnocení nákladů obcí v odpadovém hospodářství.

IURMO na svém stánku také pro zájemce distribuoval příručky: Podpora sdružování obcí a měst za účelem výkonu vybraných činností v rámci ISNO a Komunikační strategie regionálních integrovaných systémů nakládání s odpady (ISNO). K tématice výkupu kovů pak byl k dispozici Obrazový katalog předmětů končících nelegálně ve výkupnách kovů (obsahuje fotografie a popis nejčastěji kradeného obecního majetku či silniční/dálniční a železniční součásti, dále také části vysloužilých elektrospotřebičů) a Metodiku k provádění kontrol zařízení ke sběru a výkupu kovů z pozice měst a obcí (reflektuje nový kontrolní řád platný od 1. 1. 2014).

Další informace vč. sborníků jsou k dispozici na webu AOS EKO-KOM: 
http://www.ekokom.cz/cz/ostatni/o-spolecnosti/nase-projekty/odpady-obce-po-konferenci

Fotky z konference:

 Vystoupen zstupc SMO R a IURMO na konferenci Odpady a Obce 2014 - 1 Vystoupen zstupc SMO R a IURMO na konferenci Odpady a Obce 2014 - 2Vystoupen zstupc SMO R a IURMO na konferenci Odpady a Obce 2014 - 4Vystoupen zstupc SMO R a IURMO na konferenci Odpady a Obce 2014 - 3Vystoupen zstupc SMO R a IURMO na konferenci Odpady a Obce 2014 - 6Vystoupen zstupc SMO R a IURMO na konferenci Odpady a Obce 2014 - 7