10/01/2015

Na kontrolách ve výkupnách druhotných surovin se v roce 2014 podílely všechny inspektoráty České obchodní inspekce, v některých případech ve spolupráci s živnostenskými úřady. Nedostatky zjistili inspektoři v celkem 60 kontrolovaných provozovnách, tj. téměř 40 %. Pravomocně bylo uloženo 55 pokut v celkové výši 566 000 Kč. Nejčastěji porušili provozovatelé sběren zásady poctivosti prodeje, např. tím, že nesprávně účtovali cenu vykoupených surovin, nebo používali váhy bez platného úředního ověření. „Nárůst poměru zjištěných porušení při této podnikatelské činnosti je znepokojivý a svědčí o nerespektování zákonů provozovateli výkupen druhotných surovin. Proto se na jejich kontrolu zaměříme i v roce 2015,“ řekl ústřední ředitel České obchodní inspekce, Mojmír Bezecný.

Celá tisková zpráva na http://www.coi.cz/vykup-odpadu-s-nedostatky-nc1331/

Zdroj: www.coi.cz