7/3/2016

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích ČR aktuálně podle dat za rok 2014.

Zajistit nakládání s odpady je zákonnou povinností obce a rovněž veřejnou službou nezbytnou pro život občanů. Náklady na odpadové hospodářství jsou nedílnou a mnohdy nemalou součástí obecních rozpočtů.

Cílem je poskytnout obcím pravidelně porovnání nákladů a výkonů v hlavních procesech odpadového hospodářství v rámci celé ČR a informace k očekávanému vývoji nákladů komunálních odpadových služeb za účelem optimalizace hospodaření s odpady na úrovni obcí.

Důležitým datovým zdrojem jsou vlastní dotazníkové a zjišťovací šetření IURMO. Proto všem zapojeným obcím / městům, a dalším osloveným subjektům do dotazníkových šetření děkujeme za spolupráci a vstřícnost!

Aktualizované znění je přístupné zde.