12/04/2012

Česká republika už překonala závazný limit ve sběru vybitých baterií. Neziskové společnosti ECOBAT se vloni podařilo navýšit množství zpětně odebraných baterií až na 769 tun, což je v porovnání s množstvím baterií uváděných na trh víc než 26 procent. Tím byl překonán limit směrnice EU pro rok 2012. Sběrné krabičky Ecocheese pro domácnosti se distribuují od loňského jara. Větší nádoby se objeví letos na jaře v supermarketech.


Množství zpětně odebraných baterií vzrostlo vloni oproti roku 2010 o  68 %.  Díky tomu se podařilo překročit závazný limit směrnice č. 2006/66/EU pro rok 2012 o jeden rok dříve. Navíc stále přibývá míst zpětného odběru. Hlásí se další obce a prodejci, v průměru asi 5-8 nových partnerů týdně. Celkově bylo k 31. 12. 2011 na našem území evidováno na 15 485 odběrných míst. Přenosné baterie nepoužívají pouze běžní spotřebitelé, ale i některé specializované firmy při montáži nebo opravách nejrůznějších elektrozařízení. Jedná se zejména o dobíjecí baterie – akumulátory. V rámci svých služeb začal ECOBAT v roce 2011 nabízet odvoz a následnou recyklaci a výkup těchto baterií, a to i v malých množstvích. Tímto způsobem se podařilo zpětně odebrat téměř 100 tun přenosných akumulátorů. Na jaře 2011 odstartovala osvětová kampaň Ecocheese, která se zaměřila na propagaci třídění baterií v českých domácnostech. Sběrnou krabičku Ecocheese již vlastní asi 40 tisíc zájemců. Objednat si ji lze zdarma na www.ecocheese.cz. Od května se v supermarketech objeví velké sběrné nádoby Ecocheese.

Zdroj:

http://moderniobec.ihned.cz/c1-55396150-ceska-republika-uz-prekonala-zavazny-limit-ve-sberu-vybitych-baterii