Novinky

31/01/2014

OBRAZOVÝ KATALOG A METODIKA - Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí společně se Svazem měst a obcí ČR a dalšími partnery Správou železniční dopravní cesty, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Policií ČR, Českou inspekcí životního prostředí a Českou obchodní inspekcí realizovaly v roce 2013 aktivity, jejichž cílem je přispět k ukončení krádeží z výkupu kovových odpadů. V rámci společného projektu byl vytvořen unikátní Obrazový katalog předmětů končících nelegálně ve výkupnách kovů. Bylo navázáno na obrazový katalog, který v minulosti pro své potřeby vydala Správa železniční dopravní cesty. V tomto společném katalogu je tak nově uveden i nejčastěji kradený obecní majetek či silniční a dálniční součásti. Rozšířený katalog obsahuje také části vysloužilých světelných zdrojů či svítidel a elektrospotřebičů, jejichž výkup je také právně omezen. 

Číst dál...

30/01/2014

Svaz a partneři: Chceme zamezit krádežím a nelegálnímu výkupu kovů. Vydali jsme katalog, který pomůže při kontrolách i s hledáním ukradených věcí. Omezit krádeže kovů a snížit množství kovových součástek, které nelegálně končí ve výkupnách. To je důvod, proč vůbec poprvé vznikl komplexní „Obrazový katalog“, který kromě toho, co se krade na železnicích, obsahuje také fotografie a popis kovových materiálů souvisejících s dopravou, obecním majetkem či odpady shromažďovanými obcí obsahující kovové komponenty. Unikátní publikaci připravily Svaz měst a obcí ČR (SMO) a Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí (IURMO) společně se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC), Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD), Policií ČR, Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP) a Českou obchodní inspekcí (ČOI).

Číst dál...

08/01/2014

Ministr průmyslu a obchodu vyhlásil Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, tzv. EFEKT, na rok 2014. Prioritou programu je osvěta a vzdělávání laické i odborné veřejnosti, pomoc statutárním městům a krajům se zaváděním energetického managementu a podpora malých investičních akcí s přímými úsporami energie zejména pro města a obce, ale též pro menší podnikatelské projekty.

Číst dál...

12/12/2013

Pětatřicet měst a obcí v Plzeňském kraji nakoupily s dotací EU 37 kontejnerů na velkoobjemový odpad, jehož podíl v komunálním odpadu stoupá. Končí většinou na skládkách a zatěžuje rozpočty obcí. ČTK to dnes řekli šéf Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje Filip Uhlík a předseda Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje (SMOPK) Jaroslav Perlík. Sdružení získalo 3,5 milionu Kč z operačního programu Životní prostředí, tedy 90 procent nákladů.

Číst dál...

01/10/2013

Novela zákona o odpadech č. 169/2013 vstupuje v platnost dnem 1. října 2013. Jako jeden z hlavních cílů si klade odstranit nebo zmírnit některé požadavky převážně administrativního charakteru, které jsou podle platné právní úpravy kladeny na subjekty nakládající s odpadem a které nemají ve vztahu k ochraně životního prostředí žádný dopad.   Navrhovaná opatření by měla v prvé řadě prospět malým a středním podnikatelům, dotýká se však všech subjektů, které nakládají s odpady.

Číst dál...

11/09/13

Minulý týden byly vyčerpány dotace na výměnu starých kotlů za nové ekologické v Ústeckém a Středočeském kraji. Program Ministerstva životního prostředí, díky kterému mohou obyvatelé České republiky získat příspěvek na ekologické vytápění, letos poskytl už 30 milionů korun Moravskoslezskému kraji, dalších 10 milionů Ústeckému a 20 milionů kraji Středočeskému. Ministerstvo je připraveno do programu uvolnit ihned dalších 40 milionů korun.   Celkem máme v Moravskoslezském kraji už čtvrtou společnou výzvu a dohromady jsme pro občany MSK alokovali už 160 miliónů korun, k tomu zmíněný Středočeský kraj se společnými 40 miliony a Ústecký s 20 miliony korun.

Číst dál...

07/08/2013

Od dnešního dne (7. 8.) mohou obce, na jejichž území vznikly škody v průběhu rozsáhlých bouří 5. a 6. srpna, žádat o příspěvek na opravu poničených obydlí. Obce, na jejichž území vznikly škody v průběhu bouří (5. a 6. srpna) mohou žádat o příspěvek 30 tisíc korun na opravu bytu určeného trvalému bydlení. Ode dneška totiž platí aktualizace výzvy Ministerstva pro místní rozvoj k podávání žádostí o dotace v programu Podpora bydlení při živelní pohromě – s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem.

Číst dál...

06/08/2013

Na webu APES - Asociace poskytovatelů energetických služeb (http://www.apes.cz/cs/publikace) naleznete nově ke stažení publikace o EPC. Jedná se o „kuchařku“ se základními informacemi o energetických službách se zárukou úspor pro zákazníky a dále brožuru „Energetické služby se zárukou“, která je určena odbornější veřejnosti.

 

 

 

 

17/05/2013

Vzorová smlouva včetně přílohy pro uzavírání smluvních vztahů s poskytovateli energetických služeb se zárukou (metoda EPC), etický kodex, proces přípravy výběrového řízení veřejné zakázky, metodika přípravy a realizace projektů realizovaných metodou EPC. Na základě usnesení vlády České republiky č. 109 ze dne 22. února 2012 bylo ministru průmyslu a obchodu uloženo připravit vzorovou smlouvu pro uzavírání smluvních vztahů mezi příspěvkovými organizacemi a poskytovateli energetických služeb se zárukou (Energy Performance Contracting — metoda EPC) a publikovat ji do 30. června 2012 na veřejném portálu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Číst dál...

16/05/2013

Poslanci schválili pozměňovací návrh ministra Tomáše Chalupy, který MŽP umožní vydávat plakety pro nízkoemisní zóny elektronicky. Ministerstvo životního prostředí bude mít díky pozměňovacímu návrhu přístup do registru vozidel, který je podmínkou pro vydávání emisních plaket.   „Pozměňovací návrh jsme připravili především s ohledem na zvýšení komfortu při vydávání emisních plaket, abychom vyšli vstříc řidičům a urychlili samotnou distribuci“, říká ministr Tomáš Chalupa. Žádosti o vystavení emisních plaket, které umožní řidičům vjezd do nízkoemisní zóny, je možné podávat korespondenčně, resp. elektronicky. Přílohou žádosti v takovém musí být kopie technického průkazu. Pro případ nutnosti ověření pravosti údajů uvedených v kopii technického průkazu je ale třeba, aby osoba vydávající emisní plaketu měla přístup do registru silničních vozidel nebo disponovala vlastní databází, v níž by bylo možné ověřovat pravdivost údajů.

Číst dál...