Novinky

29/09/2011

Obce mají opět šanci získat dotace na zateplování veřejných budov
Města a obce budou mít opět šanci získat dotace na zateplování veřejných budov. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyhlásí v říjnu výzvu operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Žádosti se začnou přijímat 1. prosince a jejich uzávěrka bude 6. ledna 2012, řekla ČTK mluvčí MŽP Michaela Jendeková.

Číst dál...

28/09/2011

Dbejte na obsah smlouvy se svozovou společností

Otázka uzavírání smluv se svozovými společnostmi pramení zejména z ustanovení § 16 a § 17 zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyplývá z nich, že obec jako původce komunálního odpadu (odpadu vznikajícího z činnosti fyzických osob nepodnikajících) musí zajistit jeho odstraňování v souladu se zákonem. To znamená zejména předáním příslušnému subjektu, který disponuje náležitými oprávněními k převzetí odpadu. Zjednodušeně se těmto subjektům říká tzv. svozové firmy, neboť uskutečňují svoz komunálního odpadu od jednotlivých fyzických osob v obci, a to na základě písemné smlouvy mezi obcí a danou svozovou společností.

Číst dál...

17/09/2011

Evropský týden mobility

Už po desáté se řada evropských měst připojí k Evropskému týdnu mobility. Tématem letošního ročníku je alternativní doprava. Kampaň chce upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou a zároveň nabídnout možnosti jiných druhů dopravy. Do projektu je zapojeno víc než 30 států, v České republice se ho účastní 64 obcí.

Číst dál...

16/08/2011

Svaz měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR oficiálně představily aktualizovanou Strategii rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR (dále jen „Strategie“).

Číst dál...

12/07/2011

V červnu 2011 byla Svazem měst a obcí České republiky založena obecně prospěšná společnost Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí.