O Institutu

Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s.,

zapsán v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 817.
IČ: 24125628,
DIČ: CZ24125628,
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 43-9578030207/0100