Aktivity ke stanovení doporučení vhodných způsobů sběru komunálních kovových odpadů

V souvislosti s požadavkem směrnice o odpadech musí být do roku 2015 zaveden systém tříděného sběru odpadů z papíru, kovu, plastu a skla. Tato povinnost byla transponována novelou zákona o odpadech ze dne 23. září 2014. Obcím byla dána povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, vč. kovů, a to s účinností od 1. ledna 2015. Přičemž zákon nestanovuje způsob, jakým má být požadavek ze strany obcí naplněn. Existují různé možnosti řešení, které závisí na charakteru zástaveb a možnostech jednotlivých obcí a to i v kontextu současného stavu, kdy obce musí řešit nejenom vytvoření sběrné sítě, ale i její zabezpečení před vykrádáním.

V období 2013 - 2014 se IURMO podíl na rozborech komunálních kovových z obcí v ČR a aktuálně zpracovává metodiku, kterou chce obce odborně podpořit pro nastavení optimálního systému odděleného soustřeďování komunálních kovových odpadů v obcích.