Hodnocení nákladů na hospodaření s odpady v obcích 2015

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích ČR - AKTUALIZACE 2015 (data za rok 2014)

Zajistit nakládání s odpady je zákonnou povinností obce a rovněž veřejnou službou nezbytnou pro život občanů. Náklady na odpadové hospodářství jsou nedílnou a mnohdy nemalou součástí obecních rozpočtů.

SMO ČR se zabýval vyhodnocením ekonomiky odpadového hospodářství obcí ve Strategii rozvoje OH měst a obcí ČR (2009, 2011) a na základě požadavků SMO ČR se hodnocením nákladů OH obcí začalo zabývat IURMO.

Cílem je poskytnout obcím pravidelně porovnání nákladů a výkonů v hlavních procesech odpadového hospodářství v rámci celé ČR a informace k očekávanému vývoji nákladů komunálních odpadových služeb za účelem optimalizace hospodaření s odpady na úrovni obcí.

Důležitým datovým zdrojem jsou vlastní dotazníkové a zjišťovací šetření IURMO. Proto všem zapojeným obcím / městům, a dalším osloveným subjektům do dotazníkových šetření děkujeme za spolupráci a vstřícnost!

 

DOKUMENT - HODNOCENÍ NÁKLADŮ NA HOSPODAŘENÍ S KOMUNÁLNÍMI ODPADY V OBCÍCH ČR (data za rok 2014) ke stažení ZDE