Realizace systémů odděleného soustřeďování biologicky rozložitelných odpadů v obcích

PŘÍRUČKA - Realizace systémů odděleného soustřeďování biologicky rozložitelných odpadů v obcích

Nové zákonné povinnosti v oblasti odpadového hospodářství kladou před obce nové úkoly. Obce jsou povinny zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, a nově i kovů a biologicky rozložitelných odpadů. V případě biologicky rozložitelných odpadů se jedná o odpady minimálně rostlinného původu a minimálně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku. Výše uvedené skutečnosti tedy kladou na obce požadavek učinit zásadní rozhodnutí, jak dané zákonné povinnosti dostát.

Cílem zpracované příručky Realizace systémů odděleného soustřeďování biologicky rozložitelných odpadů v obcích  je odborně podpořit obce při rozhodnutí o výběru systému odděleného soustřeďování biologicky rozložitelných odpadů, a také o jeho efektivním a optimálním nastavení za předpokladu ekonomické, environmentální a sociální udržitelnosti celého systému.

Příručka - Realizace systémů odděleného soustřeďování biologicky rozložitelných odpadů v obcích - ke stažení ZDE