Realizace systémů odděleného soustřeďování komunálních kovových odpadů v obcích

PŘÍRUČKA - Realizace systémů odděleného soustřeďování komunálních kovových odpadů v obcích

Nové zákonné povinnosti v oblasti odpadového hospodářství kladou před obce nové úkoly. Obce jsou povinny zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, a nově i kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Výše uvedené skutečnosti tedy kladou na obce požadavek učinit zásadní rozhodnutí, jak dané zákonné povinnosti dostát.

Cílem zpracované příručky Realizace systémů odděleného soustřeďování komunálních kovových odpadů v obcích je odborně podpořit obce při rozhodnutí o výběru systému odděleného soustřeďování komunálních kovových odpadů, a také o jeho efektivním a optimálním nastavení za předpokladu ekonomické, environmentální a sociální udržitelnosti celého systému.

Příručka - Realizace systémů odděleného soustřeďování komunálních kovových odpadů v obcích - ke stažení ZDE