Hodnocení nákladů na hospodaření s odpady v obcích 2012

 

Název projektu: Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích ČR

Doba řešení projektu: 2012-2013


Hlavní cíle projektu:
- zhodnotit aktuální ekonomický rámec odpadového hospodářství obcí v ČR včetně základních nákladových položek, které charakterizují hlavní činnosti při zajištění nakládání s odpady v obcích a
- připravit metodiku hodnocení a predikce nákladů na odpadové hospodářství v obcích, která by umožnila obcím získat dostatečné informace o reálném rozpětí cen služeb v odpadovém hospodářství.


Obsah projektu:
Mj. realizace dotazníkového šetření u vybraných obcí a měst, svozových firem a dalších firem, které zajišťují úpravu a další nakládání s odpady včetně skládkování a spalování. Sledovány budou také technické parametry sběru, svozu a následného nakládání s odpady tak, aby mohla být zhodnocena jejich reálná nákladovost. Na základě datových výstupů, zkušeností z ČR a zahraničí s ekonomickými modely bude vypracována metodika na hodnocení a stanovení nákladů OH obcí, která bude hlavním výstupem projektu.
Výsledky studie by měly umožnit nastavit každoročně rámec pro ceny v odpadovém hospodářství obcí, který pro ně bude využitelný zejm. při vyjednávání smluvních služeb a pro stanovování nově navrhovaného jednotného místního poplatku za provoz systému OH obce dle skutečných cen.

Shrnutí výstupu projektu Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích ČR ke stažení ZDE