Podpora provádění efektivnějších kontrol zařízení k výkupu odpadů

Název projektu: Podpora provádění efektivnějších kontrol zařízení k výkupu odpadů

Doba řešení projektu: 2013 - 2014

Hlavní cíle projektu:  Zpracování podkladů na podporu provádění efektivnějších kontrol zařízení k výkupu odpadů, tj. obrazového katalogu a metodiky pro obce k provádění efektivnějších kontrol zřízení k výkupu odpadů vč. proškolení obcí.

Obsah projektu:

V rámci projektu byla vypracována metodika na podporu efektivnějšího provádění kontrol ze strany měst a obcí, ale i jiných kontrolních orgánů, jejíž nedílnou součástí je obrazový katalog, ve kterém jsou nejčastější a nejproblematičtější (co do ohrožení bezpečnosti, tak i ekonomických ztrát) kradená zařízení a jejich části nafoceny a popsány.

V průběhu roku 2014 následovalo v jednotlivých krajích proškolování měst a obcí.

Spolupracující instituce: 

- Svaz měst a obcí ČR – SMO ČR

- Správa železniční dopravní cesty – SŽDC

- Česká inspekce životního prostředí – ČIŽP

- Ředitelství sinic a dálnic – ŘSD

- Česká obchodní inspekce – ČOI

- Policie ČR

- krajské úřady