OBRAZOVÝ KATALOG předmětů končících nelegálně ve výkupnách kovů

OBRAZOVÝ KATALOG A METODIKA - Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí společně se Svazem měst a obcí ČR a dalšími partnery Správou železniční dopravní cesty, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Policií ČR, Českou inspekcí životního prostředí a Českou obchodní inspekcí realizovaly v roce 2013 aktivity, jejichž cílem je přispět k ukončení krádeží z výkupu kovových odpadů. V rámci společného projektu byl vytvořen unikátní Obrazový katalog předmětů končících nelegálně ve výkupnách kovů. Bylo navázáno na obrazový katalog, který v minulosti pro své potřeby vydala Správa železniční dopravní cesty. V tomto společném katalogu je tak nově uveden i nejčastěji kradený obecní majetek či silniční a dálniční součásti. Rozšířený katalog obsahuje také části vysloužilých světelných zdrojů či svítidel a elektrospotřebičů, jejichž výkup je také právně omezen. 

Katalog má napomoci také provozovatelům sběren orientovat se lépe v problematice nelegálních předmětů, končících v jejich zařízeních. Dále byla zpracována příručka s metodikou k provádění kontrol zažízení ke sběru a výkupu kovů z pozice měst a obcí. Ta má mj. iniciovat spolupráci a společné kontroly příslušných kontrolních orgánů. 

OBRAZOVÝ KATALOG předmětů končících nelegálně ve výkupnách kovů ke stažení ZDE (nízké rozlišení)

OBRAZOVÝ KATALOG předmětů končících nelegálně ve výkupnách kovů ke stažení ZDE (střední rozlišení)

METODIKA k provádění kontrol zařízení ke sběru a výkupu kovů z pozice měst a obcí ke stažení ZDE

 

OBRAZOV KATALOG Oblka