Energetický management v rámci 16.CFK

Dne 21. - 22. listopadu 2013 se v Nové budově Národního muzea konala XVI. celostátní finanční konference organizovaná Svazem měst a obcí ČR. Součástí konference byl odborný energetický seminář, který realizoval IURMO s cílem seznámit zástupce měst a obcí s praktickými a konkrétními příklady realizace energetických úsporných opatření na komunální úrovni.

Odborný seminář se uskutečnil pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2013 - Program EFEKT.

Rostoucí tlak na rozpočty obcí na straně jedné a zdražování cen energií na straně druhé zvyšuje zájem komunálních správců majetku o řešení vedoucí k úsporným opatřením. Mezi tato opatření lze bezesporu zařadit i úspory energií a výdajů za energie. Navíc obce a města disponují celou řadou řešení k úspoře energie, jejichž potenciál je využíván stále pouze okrajově. Proto si odborný energetický seminář klade za cíl seznámit zástupce měst a obcí s praktickými a konkrétními příklady realizace energetických úsporných opatření na komunální úrovni. Důležitým bodem programu je právě i finanční aspekt jak z pohledu využití finančních zdrojů/způsobů pro realizaci úsporných opatření, tak i z pohledu pozitivního důsledku provedených úsporných opatření na rozpočet měst a obcí. A to ať už se jedná o možnost nákupu energií na komoditní burze nebo e-aukcích, či konkrétní úsporná opatření, která mohou směřovat do modernizace veřejných budov či soustavy veřejného osvětlení. Budou prezentovány také projekty využívající metodu EPC (Energy Performance Contracting), při které nemusí mít obce pro realizaci energetických úsporných opatření volné finanční prostředky.

Přednášky konference:

Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti: Mgr. Milan Kyselák, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Možnosti financování energeticky úsporných opatření v rámci programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám, Operační program Životní prostředí a OP ŽP 2014+: Ing. Pavel Jakobe, Státní fond životního prostředí

Uplatnění metody EPC v praxi a možné způsoby financování: Ing. Vladimír Sochor, Asociace poskytovatelů energetických služeb

Nákup elektřiny a plynu na komoditní burze přináší městům a obcím úspory: Ing. Simona Wildová, Českomoravská komoditní burza Kladno

Příklady společného nákupu energií - elektronická aukce nákupu elektřiny a plynu pro domácnosti: Mgr. Jaroslav Melša, starosta Dobříše

Energetický management města Litoměřice: Ing. Jaroslav Klusák, Ph.D., energetický manažer MěÚ Litoměřice

Kombinace dotace a EPC v praxi - zkušenosti z Prahy 13: Ing. David Vodražka, starosta Prahy 13

Využití a realizace metody EPC v oblasti veřejné osvětlení v Moravské Třebové: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta České Třebové

Za správnost přednášek zodpovídají autoři přednášek

Publikování nebo šíření obsahu přednášek je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.