Konference - Energetický management a využívání OZE na komunální úrovni

Rostoucí tlak na rozpočty obcí v důsledku hospodářské krize a národních reforem na straně jedné a zdražování cen energií na straně druhé zvyšuje zájem komunálních správců majetku o řešení vedoucí k úsporným opatřením. Mezi opatření patří bezesporu i úspory energií a výdajů za energie. Konference "Energetický management a využívání OZE na komunální úrovni"  uskutečněna dne 31. října 2012 v Kongresovém centru Praha Institutem pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s. ve spolupráci se Svazem měst a obcí České republiky si kladla za cíl seznámit zástupce měst a obcí s praktickými a konkrétními příklady realizace energetických úsporných opatření na komunální úrovni. Ať už se jedná o možnost nákupu elektrické energie na komoditní burze, či konkrétních úsporných opatření, která mohou směřovat do modernizace soustavy veřejného osvětlení, rekonstrukce či výstavby veřejných budov do nízkoenergetického či pasivního standardu, možnosti využití obnovitelných zdrojů energií a další.  Může se jednat také o projekty využívající metodu EPC (Energy Performance Contracting), při které nemusí mít obce pro realizaci energetických úsporných opatření volné finanční prostředky. Metoda EPC je uplatňována především na komunální úrovní, kdy vyhlašovatelé veřejných zakázek jsou střední a velká města. Z tohoto důvodu ve sborníku naleznete několik příkladů realizací konkrétních projektů, které byly prezentovány přímo zástupci měst a obcí a které ukazují jak přínosy, tak i určitá omezení či problémy. Tyto příklady z praxe jsou doplněny o související stěžejní odbornětechnické informace. Konference a zpracování sborníku ke konferenci byly realizovány za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2012 - Program EFEKT a pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

Přednášky konference

Legislativní úvod do problematiky - Ing. Pavel Jirásek (MPO ČR)

Systém managementu hospodaření s energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2012 a proces certifikace - Ing. Dagmar Konstankiewiczová (TZÚS)

Monitorování spotřeby energie - Ing. Petr Sopoliga (ENVIROS)

Metoda EPC - principy, možnosti, příklady - Ing. Vladimír Sochor (SEVEn)

Současný stav veřejného osvětlení v České republice - Ing. Michal Staša (SEVEn)

Technologie LED a novinky ve veřejném osvětlení -  Ing. Hynek Bartík (PHILIPS)

Přestavba základní školy do nízkoenergetického standardu a výstavba mateřské školy v pasivním standardu v městské části Praha - Slivenec - RNDr. Jana Plamínková (starostka městské části Praha - Slivenec)

Využití a realizace metody EPC v oblasti veřejného osvětlení v Moravské Třebové - Ing. Pavel Brettschneider (místostarosta Moravské Třebové)

Projekty EPC ve statutárním městě Most - Ing. Petr Mareš (energetik statutárního města Most)

Solární soustava pro přípravu teplé vody na Domově pro seniory v Mostě - Ing. Petr Mareš

(energetik statutárního města Most)

Energeticky úsporné projekty v hlavním městě Praze - Ing. Jana Hrstková (MHMP)

 

Za správnost přednášek zodpovídají autoři přednášek

Publikování nebo šíření obsahu přednášek je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.