Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina

 

 

 

IURMO je zpracovatelem Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 (dále také „POH KV“).

 

Účelem Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina je zajištění trvale udržitelného a ekonomicky únosného systému hospodaření s odpady vznikajícími na území Kraje Vysočina (i mimo něj) při dosažení zákonných cílů v oblasti nakládání s odpady stanovených zákonnými normami ČR.

 

Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina (POH KV) byl zpracován na základě § 43 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. POH KV obsahuje analytickou část, která hodnotí vývoj odpadového hospodářství v Kraji Vysočina. Závazná část vychází z nařízení vlády č. 352/2014 Sb. a je doplněna o cíle a opatření specifické pro území Kraje Vysočina. Směrná část stanoví především nástroje vedoucí k cílům stanoveným v závazné části. Nedílnou součástí POH KV je i oblast předcházení vzniku odpadů.